Information

Anledningar till att starta ett nytt företag

Entreprenörer har ofta mer än en motivation för att starta ett företag. Personliga och ekonomiska hänsyn spelar i regel alltid in. Eftersom att starta ett företag är en så utmanande uppgift, måste individer som tar entreprenörsvägen vara mycket motiverade, villiga att acceptera arbetsdagar som innebär långa timmar och vara motståndskraftiga nog att ta sig tillbaka från de motgångar som nästan säkert kommer att inträffa.

Du kan bygga rikedom

Ägare av framgångsrika företag skapar välstånd för sig själva och sina familjer. Ägarens årliga ersättning kan vara betydligt högre än den lön han skulle tjäna på att arbeta för någon annan. Om företaget säljs kan det bli en rejäl utbetalning till ägaren när denne lämnar verksamheten. Varje milstolpe företaget når i form av intäkter, vinster eller marknadsandelar skapar eget kapital för företagets grundare.

Det ger en utmaning

Många människor dras till entreprenörskap för utmaningen det innebär att starta ett företag från grunden och bygga upp det. De är entusiastiska över avvägningen mellan risk och belöning – chansen att verksamheten kan misslyckas kontra chansen att tjäna mycket pengar med satsningen. Jämfört med att arbeta för ett stort företag, där arbetsansvaret är mer snävt definierat, måste VD:n för ett nystartat företag vara skicklig med alla aspekter av företagets verksamhet, inklusive ekonomi, produktutveckling och marknadsföring.

Du har självständighet

Möjligheten att vara din egen chef har alltid varit en av de främsta anledningarna till att starta ett nytt företag. Många som arbetar med 9 till 5 jobb i ett stort företag tycker att det är frustrerande och tråkigt. De kanske har problem med de regler och restriktioner som de flesta företag tillämpar, och de kanske inte tror att de får tillräcklig kompensation för de bidrag de gör på jobbet. Att sluta på företagsjobbet och ge sig ut och jobba på egen hand tilltalar människor som har en självständig karaktär.

En känsla av fullbordande

Entreprenörer känner en enorm stolthet när deras nystartade företag förvandlas till ett blomstrande företag. Som med alla kreativa strävanden kommer denna känsla av en prestation från att bygga något ur ingenting. Företaget är verkligen deras skapelse. Även om de anställda bidragit till företagets tillväxt går krediten i första hand till företagets grundare – som tog risken att starta företaget.

Försörja familjemedlemmar

Föräldrar har en önskan att se till att deras barn får försörjning. Detta kan ta formen av ett arv – att ha barnen som förmånstagare i ett testamente – men ett annat sätt att säkerställa sina barns välstånd är att skapa ett familjeföretag som kan föras vidare till dem när föräldrarna går i pension. Att arbeta sida vid sida kan även hjälpa till att bygga starkare familjeband.

Du kan hjälpa andra

Vissa företag är passionsprojekt. Många entreprenörer strävar efter att utveckla produkter och tjänster som gynnar samhället samt att skapa ekonomiska möjligheter för företagets grundare. Vissa går så långt att de gör personliga ekonomiska mål sekundära för att istället bidra till samhället. Den globala betoningen på att vara bättre förvaltare av miljön har delvis drivits av entreprenörer som skapar teknik för att skydda miljön eller tillhandahålla en förnybar energi.